επιμέλεια κειμένων

Στην υπηρεσία αυτή διαβάζουν, κατ’ αρχάς, το κείμενό σας έμπειροι, επαγγελματίες αναγνώστες. Η επιλογή του συγκεκριμένου συνεργάτη γίνεται με βάση το ύφος του βιβλίου σας, έτσι ώστε η γνώμη του να «αντιπροσωπεύει» όσο το δυνατόν περισσότερο το κοινό στο οποίο απευθύνεστε.

• Θα λάβετε μια έγγραφη κριτική που θα εστιάζει στα θετικά στοιχεία και στα τυχόν προβλήματα του έργου σας.
• Θα λάβετε μια σειρά δημιουργικών προτάσεων (εάν και εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες).
• Τέλος, και σε συνεργασία μαζί σας, θα δημιουργηθεί το κείμενο του οπισθοφύλλου, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προωθήσετε το βιβλίο σας ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Σημείωση: Η υπηρεσία ισχύει μόνο για κείμενα στην ελληνική γλώσσα. Οι υπηρεσίες επιμέλειας δεν παρέχονται σε ιστορικά και επιστημονικά συγγράμματα ή ποιήματα.


Τιμή: 60 Ευρώ

(Η τιμή αφορά κείμενο μέχρι 100.000 λέξεις.)

Κάθε βιβλίο προς έκδοση πρέπει να περάσει από τουλάχιστον δύο διορθώσεις, μία προτού σελιδοποιηθεί και μία μετά. Τη συγκεκριμένη υπηρεσία αναλαμβάνουν έμπειροι συνεργάτες, οι οποίοι ελέγχουν την ανάπτυξη του κειμένου, την ορθογραφία, τον τονισμό, τη γραμματική και συντακτική ορθότητα του κειμένου.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε αυτή την υπηρεσία δεν παρέχεται επιμέλεια του κειμένου. Δεν παρέχονται συμβουλές για τη δομή του βιβλίου σας ούτε υφολογικές βελτιώσεις.

Σημείωση: Η υπηρεσία ισχύει μόνο για κείμενα στην ελληνική γλώσσα. Οι υπηρεσίες επιμέλειας δεν παρέχονται σε ιστορικά και επιστημονικά συγγράμματα ή ποιήματα.


Τιμή: 0.01125 Ευρώ/λέξη

Ελάχιστη χρέωση: 5000 λέξεις

Στην υπηρεσία αυτή οι καταξιωμένοι επιμελητές μας, πλέον της διόρθωσης των ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών, προβαίνουν επίσης στα παρακάτω:

• Φροντίζουν για τη συνοχή του κειμένου, εντοπίζουν τυχόν πλατειασμούς και υφολογικές αδυναμίες, εξισορροπούν τα όποια δομικά προβλήματα.
• Ταυτοποιούν το εκάστοτε χωροχρονικό πλαίσιο και το ιστορικό περιβάλλον σε σχέση με την πλοκή, διορθώνοντας παράλληλα τις αστοχίες.
• Κάνουν πραγματολογικό έλεγχο κι επίσης ελέγχουν τα παραθέματα, τους επιστημονικούς όρους, καθώς και τα όποια παραρτήματα του βιβλίου.
• Τέλος, και σε συνεργασία μαζί σας, θα δημιουργηθεί το κείμενο του οπισθοφύλλου, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προωθήσετε το βιβλίο σας ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην υπηρεσία αυτή περιλαμβάνεται και η εύρεση τίτλου για το έργο σας, εάν δεν έχετε καταλήξει ήδη σε κάποιον. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση του έργου σας, θα σας προτείνουμε 3 τίτλους που θα ταιριάζουν στο ύφος και στο κοινό που απευθύνεστε. Οι τίτλοι αυτοί καθορίζονται αφού προηγηθεί έρευνα για το εάν έχουν εκδοθεί ή όχι στο παρελθόν, και θα είναι μοναδικοί.

Σημείωση: Η υπηρεσία ισχύει μόνο για κείμενα στην ελληνική γλώσσα. Οι υπηρεσίες επιμέλειας δεν παρέχονται σε ιστορικά και επιστημονικά συγγράμματα ή ποιήματα.


Τιμή: 0.015 Ευρώ/λέξη

Ελάχιστη χρέωση 5000 λέξεις

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη υπηρεσία που ενσωματώνει τη λογοτεχνική, φιλολογική και γλωσσική επιμέλεια, και βέβαια τη διόρθωση ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών, παράλληλα με τη δομική καθολική επεξεργασία του έργου και τη σωστή σελιδοποίηση, πριν από την έκδοσή του, με βάση τα αμερικανικά πρότυπα! Τη συγκεκριμένη υπηρεσία, που θεωρείται εκ φύσεως ιδιαίτερα «παρεμβατική», αναλαμβάνει πολύ έμπειρος επιμελητής και υλοποιείται βήμα βήμα σε απόλυτη συνεργασία με τον συγγραφέα.

Στην υπηρεσία αυτή περιλαμβάνεται και η εύρεση τίτλου για το έργο σας, εάν δεν έχετε καταλήξει ήδη σε κάποιον. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση του έργου σας, θα σας προτείνουμε 3 τίτλους που θα ταιριάζουν στο ύφος και στο κοινό που απευθύνεστε. Οι τίτλοι αυτοί καθορίζονται αφού προηγηθεί έρευνα για το εάν έχουν εκδοθεί ή όχι στο παρελθόν, και θα είναι μοναδικοί.
Τέλος, και σε συνεργασία μαζί σας, θα δημιουργηθεί το κείμενο του οπισθοφύλλου, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προωθήσετε το βιβλίο σας ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Σημείωση: Η υπηρεσία ισχύει μόνο για κείμενα στην ελληνική γλώσσα. Οι υπηρεσίες επιμέλειας δεν παρέχονται σε ιστορικά και επιστημονικά συγγράμματα ή ποιήματα.

Τιμή: 0.019 Ευρώ/λέξη

Ελάχιστη χρέωση 5000 λέξεις

επιμέλεια για έκδοση βιβλίου

Η επιμέλεια ενός κειμένου είναι ίσως η σημαντικότερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας συγγραφέας προκειμένου το έργο του να αναδειχθεί. Όσο καλά κι αν χειρίζεστε τον λόγο είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγετε συντακτικά, εννοιολογικά και γραμματικά λάθη. Επίσης, όσο καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και αν έχετε, η εμπειρία και η εκπαίδευση ενός διορθωτή ή επιμελητή είναι απαραίτητες ώστε να απαλειφθεί και το παραμικρό «ολίσθημα», είτε πρόκειται για συντακτικό λάθος, είτε για ορθογραφική παράλειψη, είτε για τη λανθασμένη χρήση των σημείων στίξεως.

Διάρκεια παράδοσης υπηρεσίας: 30-90 ημέρες.

εικονογράφηση

Σε αυτή την υπηρεσία αναθέτουμε την εικονογράφηση του έργου σας σε επαγγελματία εικονογράφο. Θα βασιστεί στις περιγραφές που έχετε δώσει για κάθε εικόνα που ζητήσατε, καθώς και στο κείμενο του έργου σας, και θα προχωρήσει στην υλοποίηση και ολοκλήρωση της εικονογράφησης μόλις εγκρίνετε το αρχικό δείγμα που θα κάνει.

Συνοπτικά, οι επιλογές που έχετε είναι οι εξής:

Σαλόνι – εικονογράφηση δύο συνεχόμενων σελίδων ενός βιβλίου. Μπορεί να είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη. Γενικά συνηθίζεται να είναι έγχρωμη.

Ολοσέλιδη – εικονογράφηση μίας ολόκληρης σελίδας. Μπορεί να είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.

Ημισέλιδη – εικονογράφηση μισής σελίδας, είτε στην επάνω μεριά είτε στην κάτω. Μπορεί να είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.

Βινιέτα – εικονογράφηση μέρους της σελίδας. Συνήθως τοποθετείται στο πάνω μέρος μίας σελίδας, π.χ. στην έναρξη ενός κεφαλαίου. Γενικά συνηθίζεται να είναι ασπρόμαυρη.

εικονογράφηση για έκδοση ββιβλίου

Αναλόγως των επιλογών σας ως προς το ύφος της εικονογράφησης και αναλόγως του κειμένου σας, θα διαλέξουμε τον κατάλληλο εικονογράφο για να ετοιμάσει το βιβλίο σας. Αφού λάβετε το δείγμα που θα σας ετοιμάσουμε, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας πριν από την έκδοση του βιβλίου σας για να καταλήξουμε στην εικονογράφηση που θέλετε.

Διάρκεια παράδοσης υπηρεσίας: 10-60 ημέρες.

σχεδιασμός εξωφύλλου

Στην υπηρεσία αυτή διαλέγετε εξώφυλλο μεταξύ προεπιλεγμένων μοτίβων. Αφού διαλέξετε αυτό που θέλετε, θα δημιουργήσουμε το εξώφυλλό σας, το οποίο θα διαφέρει χρωματικά από αυτά που βλέπετε, έτσι ώστε να είναι μοναδικό.

Τιμή: 10 Ευρώ

Στην υπηρεσία αυτή ετοιμάζουμε το εξώφυλλο του βιβλίου σας, βάσει της περίληψης που έχετε ανεβάσει, δημιουργώντας το εικαστικό με τη χρήση φωτογραφιών ή σκίτσων (εικονογράφησης). Η σύνθεση του εξωφύλλου που θα σας προτείνουμε ενδέχεται να περιέχει εικόνες, που να μην έχουν αποκλειστικά δικαιώματα αναπαραγωγής, ωστόσο η ένθεσή τους στη συνολική εικαστική πρόταση θα είναι μοναδική.

Τιμή: 160 Ευρώ

Στην υπηρεσία αυτή ετοιμάζουμε τρεις προτάσεις για το εξώφυλλο του βιβλίου σας, βάσει της περίληψης που έχετε ανεβάσει. Οι τρεις εκδοχές θα ακολουθούν τις προδιαγραφές των εξωφύλλων βιβλίων που έχουν γίνει best sellers στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη, κατά κύριο λόγο, εμπορικά κριτήρια, χωρίς ωστόσο να θυσιάζουμε τα αισθητικά στοιχεία. Από τα τρία εξώφυλλα μπορείτε να διαλέξετε ένα. Τα εξώφυλλα που θα σας προτείνουμε θα είναι μοναδικές συνθέσεις και θα περιλαμβάνουν εικόνες με αποκλειστικά δικαιώματα αναδημοσίευσης για την Ελλάδα.

Τιμή: 600 Ευρώ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

εξώφυλο για έκδοση βιβλίου

Η πρώτη εικόνα που σχηματίζει κάποιος από ένα βιβλίο καθορίζεται από το εξώφυλλο. Ακόμη κι αν τελικά το βιβλίο σας δεν ενδιαφέρει τον αναγνώστη, το κέντρισμα του ενδιαφέροντός του είναι το πρώτο βήμα στο να αγοράσει κάποιος το βιβλίο σας.

Διάρκεια παράδοσης υπηρεσίας: 5-30 ημέρες

ebook

Η υπηρεσία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το αρχείο σας σε μορφή epub, την καταλληλότερη μορφή απεικόνισης ενός κειμένου, καθώς παρέχει:

 • Αυξομείωση γραμματοσειράς
 • Αναζήτηση εντός του κειμένου
 • Δυναμικά περιεχόμενα και υποσημειώσεις
 • Αναγνωρίζεται από τις περισσότερες συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης και είναι ο μόνος τύπος αρχείου που υποστηρίζεται από ορισμένες πλατφόρμες πώλησης, όπως οι iTunes, Kobo, με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Το Bookoo:

 • Μετατρέπει το αρχείο DOC, DOCX, RTF, ODT που θα μας δώσετε σε αρχείο epub (μέχρι 100.000 λέξεις και μέχρι 10 φωτογραφίες).
 • Δημιουργεί έναν ηλεκτρονικό πίνακα περιεχομένων (NCX αρχείο) με υπερσυνδέσμους σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου σας, συμβατό με τις περισσότερες συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης.
 • Εγγυόμαστε ότι τα metadata του βιβλίου σας είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα των καναλιών διανομής.
 • Προσθέτουμε τη σελίδα των copyrights με τα στοιχεία που μας έχετε δώσει στην αρχή του βιβλίου σας μετά το εξώφυλλο.
 • Προσθέτουμε το εξώφυλλό σας στο αρχείο epub, ώστε να φαίνεται πάντα σε όποιον διαβάζει το βιβλίο σας.

Τιμή: 100 Ευρώ

Η υπηρεσία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το αρχείο σας σε μορφή epub και να το πουλήσετε online μέσω ελληνικών ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων. Η μορφή epub παρέχει:

 • Αυξομείωση γραμματοσειράς
 • Αναζήτηση εντός του κειμένου
 • Δυναμικά περιεχόμενα και υποσημειώσεις
 • Αναγνωρίζεται από τις περισσότερες συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης και είναι ο μόνος τύπος αρχείου που υποστηρίζεται από ορισμένες πλατφόρμες πώλησης, όπως οι iTunes, Kobo, με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Στο Bookoo:

 • Μετατρέπουμε το αρχείο DOC, DOCX, RTF, ODT που θα μας δώσετε σε αρχείο epub (μέχρι 100.000 λέξεις και μέχρι 10 φωτογραφίες).
 • Δημιουργούμε έναν ηλεκτρονικό πίνακα περιεχομένων (NCX αρχείο) με υπερσυνδέσμους σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου σας, συμβατό με τις περισσότερες συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης.
 • Εγγυόμαστε ότι τα metadata του βιβλίου σας είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα των καναλιών διανομής.
 • Προσθέτουμε τη σελίδα των copyrights με τα στοιχεία που μας έχετε δώσει στην αρχή του βιβλίου σας μετά το εξώφυλλο.
 • Προσθέτουμε το εξώφυλλό σας στο αρχείο epub ώστε να φαίνεται πάντα σε όποιον διαβάζει το βιβλίο σας.
 • Επιλέγετε την τιμή πώλησης του βιβλίου σας.
 • Διατηρείτε τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του κειμένου και της εικονογράφησης ή/και εξωφύλλου του βιβλίου σας.
 • Παρέχουμε προστασία ηλεκτρονικού αρχείου (DRM:Digital Rights Management*). *DRM είναι η προστασία αρχείου κατά της αντιγραφής, εκτύπωσης, αποστολής μέσω email, ελεύθερης διανομής. Αν επιλέξετε αυτή την υπηρεσία, τότε αν αγοράσει κάποιος το βιβλίο σας θα μπορεί να το διαβάσει σε 6 συσκευές αν διαθέτει τόσες, αλλά δε θα μπορεί να το στείλει με email ελεύθερα σε άλλους, ή να το τυπώσει και να το βγάλει φωτοτυπίες, ή να αντιγράψει το κείμενο μέσω του υπολογιστή ή του ereader του. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι η διεθνών προδιαγραφών και γενικά αποδεκτή από τους μεγαλύτερους εκδότες παγκοσμίως Adobe DRM.
 • Στέλνουμε εκκαθάριση πωλήσεων ανά ημερολογιακό έτος.

Τιμή: 180 Ευρώ

Ενδεικτικό κέρδος συγγραφέα ανά πώληση

Αν το ebook σου πουληθεί από: iTunes, Kobo
ΦΠΑ 24%
iTunes, Kobo
ΦΠΑ 0%
BOOKOO.gr Ελληνικά
διαδικτυακά βιβλ.
Λιανική Τιμή που καθορίζεται από το συγγραφέα €12.99 €12.99 €12.99 €12.99
ΦΠΑ 0%-24% (εξαρτάται από τη χώρα πώλησης*) €2.51 €0 €2.51 €2.51
Αξία χωρίς ΦΠΑ €10.48 €12.99 €10.48 €10.48
Προμήθεια online βιβλιοπωλείου ** €4.19 €5.20 €1.05 €3.14
Τελική απόδοση στο συγγραφέα ανά αντίτυπο €6.29 €7.79 €9.43 €7.33

* π.χ. Αν πουληθεί μέσω iBooks στην Ελλάδα έχει ΦΠΑ 24%. Αν πουληθεί μέσω iBooks στις ΗΠΑ έχει ΦΠΑ 0%.
** Αν πουληθεί από bookoo.gr ή ελληνικά διαδικτυακά βιβλιοπωλεία ελάχιστη χρέωση 0.22 Ευρώ/αντίτυπο εκτός και διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ.

Η υπηρεσία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το αρχείο σας σε μορφή epub και να το πουλήσετε online μέσω ελληνικών και διεθνών ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων, όπως iTunes, Kobo. Η μορφή epub παρέχει:

 • Αυξομείωση γραμματοσειράς
 • Αναζήτηση εντός του κειμένου
 • Δυναμικά περιεχόμενα και υποσημειώσεις
 • Αναγνωρίζεται από τις περισσότερες συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης και είναι ο μόνος τύπος αρχείου που υποστηρίζεται από ορισμένες πλατφόρμες πώλησης, όπως οι iTunes, Kobo, με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Το Bookoo:

 • Μετατρέπει το αρχείο DOC, DOCX, RTF, ODT που θα μας δώσετε σε αρχείο epub (μέχρι 100.000 λέξεις και μέχρι 10 φωτογραφίες).
 • Δημιουργεί έναν ηλεκτρονικό πίνακα περιεχομένων (NCX αρχείο) με υπερσυνδέσμους σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου σας, συμβατό με τις περισσότερες συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης.
 • Εγγυόμαστε ότι τα metadata του βιβλίου σας είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα των καναλιών διανομής.
 • Προσθέτουμε τη σελίδα των copyrights με τα στοιχεία που μας έχετε δώσει στην αρχή του βιβλίου σας μετά το εξώφυλλο.
 • Προσθέτουμε το εξώφυλλό σας στο αρχείο epub ώστε να φαίνεται πάντα σε όποιον διαβάζει το βιβλίο σας.
 • Επιλέγετε την τιμή πώλησης του βιβλίου σας.
 • Διατηρείτε τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του κειμένου και της εικονογράφησης ή/και εξωφύλλου του βιβλίου σας.
 • Ελεύθερη επιλογή προστασίας ηλεκτρονικού αρχείου (DRM:Digital Rights Management*) ή ελεύθερη διάθεση χωρίς προστασία. *DRM είναι η προστασία αρχείου κατά της αντιγραφής, εκτύπωσης, αποστολής μέσω email, ελεύθερης διανομής. Αν επιλέξετε αυτή την υπηρεσία, τότε αν αγοράσει κάποιος το βιβλίο σας θα μπορεί να το διαβάσει σε 6 συσκευές αν διαθέτει τόσες, αλλά δε θα μπορεί να το στείλει με email ελεύθερα σε άλλους, ή να το τυπώσει και να το βγάλει φωτοτυπίες, ή να αντιγράψει το κείμενο μέσω του υπολογιστή ή του ereader του. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι η διεθνών προδιαγραφών και γενικά αποδεκτή από τους μεγαλύτερους εκδότες παγκοσμίως Adobe DRM.
 • Εκκαθάριση πωλήσεων ανά ημερολογιακό έτος.

Τιμή: 250 Ευρώ

Ενδεικτικό κέρδος συγγραφέα ανά πώληση

Αν το ebook σου πουληθεί από: iTunes, Kobo
ΦΠΑ 24%
iTunes, Kobo
ΦΠΑ 0%
BOOKOO.gr Ελληνικά
διαδικτυακά βιβλ.
Λιανική Τιμή που καθορίζεται από το συγγραφέα €12.99 €12.99 €12.99 €12.99
ΦΠΑ 0%-24% (εξαρτάται από τη χώρα πώλησης*) €2.51 €0 €2.51 €2.51
Αξία χωρίς ΦΠΑ €10.48 €12.99 €10.48 €10.48
Προμήθεια online βιβλιοπωλείου ** €4.19 €5.20 €1.05 €3.14
Τελική απόδοση στο συγγραφέα ανά αντίτυπο €6.29 €7.79 €9.43 €7.33

* π.χ. Αν πουληθεί μέσω iBooks στην Ελλάδα έχει ΦΠΑ 24%. Αν πουληθεί μέσω iBooks στις ΗΠΑ έχει ΦΠΑ 0%.
** Αν πουληθεί από bookoo.gr ή ελληνικά διαδικτυακά βιβλιοπωλεία ελάχιστη χρέωση 0.22 Ευρώ/αντίτυπο εκτός και διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ.

Η υπηρεσία αυτή σας δίνει την δυνατότητα να πουλήσετε το έτοιμο αρχείο σας online μέσω ελληνικών και διεθνών ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων όπως iTunes, Kobo. Πρέπει να ανεβάσετε το βιβλίο σας σε μορφή epub έχοντας περάσει επιτυχημένα τον έλεγχο αρχείου epub σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το Bookoo δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σφάλμα υπάρχει στο αρχείο σας ούτε εξασφαλίζει οτι το αρχείο σας θα γίνει αποδεκτό από τα διεθνή κανάλια πώλησης iTunes, Kobo. Η εκκαθάριση πωλήσεων γίνεται ανά ημερολογιακό έτος.

Τιμή: 100 Ευρώ

Ενδεικτικό κέρδος συγγραφέα ανά πώληση

Αν το ebook σου πουληθεί από: iTunes, Kobo
ΦΠΑ 24%
iTunes, Kobo
ΦΠΑ 0%
BOOKOO.gr Ελληνικά
διαδικτυακά βιβλ.
Λιανική Τιμή που καθορίζεται από το συγγραφέα €12.99 €12.99 €12.99 €12.99
ΦΠΑ 0%-24% (εξαρτάται από τη χώρα πώλησης*) €2.51 €0 €2.51 €2.51
Αξία χωρίς ΦΠΑ €10.48 €12.99 €10.48 €10.48
Προμήθεια online βιβλιοπωλείου ** €4.19 €5.20 €1.05 €3.14
Τελική απόδοση στο συγγραφέα ανά αντίτυπο €6.29 €7.79 €9.43 €7.33

* π.χ. Αν πουληθεί μέσω iBooks στην Ελλάδα έχει ΦΠΑ 24%. Αν πουληθεί μέσω iBooks στις ΗΠΑ έχει ΦΠΑ 0%.
** Αν πουληθεί από bookoo.gr ή ελληνικά διαδικτυακά βιβλιοπωλεία ελάχιστη χρέωση 0.22 Ευρώ/αντίτυπο εκτός και διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ.

ηλεκτρονική έκδοση βιβλίου

To e-book είναι ένα βιβλίο το οποίο προβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω μιας συσκευής ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Η διανομή του γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή μέσω παρόχων όπως οι Apple & Kobo, που έχουν τις δικές τους εφαρμογές πώλησης και ανάγνωσης.
Στο Βοοκοο δε φτιάχνουμε απλά ένα αρχείο. Δημιουργούμε το epub σας σύμφωνα με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να μπορεί να διατεθεί προς πώληση στα μεγαλύτερα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία του κόσμου. 

Διάρκεια παράδοσης υπηρεσίας: 5-10 ημέρες.

isbn

Η υπηρεσία προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη λόγω αλλαγών της Εθνικής Βιβλιοθήκης.


Για την απόκτηση του ISBN θα χρειαστεί να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

• Θα μπείτε στην ιστοσελίδα https://isbn.nlg.gr
• Πατάτε «Εγγραφή Πιστοποιημένου Χρήστη» και οδηγείστε στην ιστοσελίδα https://register.nlg.gr
• Πατάτε «Πιστοποιημένος Χρήστης → Εγγραφή → Είμαι νέος χρήστης» και οδηγείστε στην ιστοσελίδα https://register.nlg.gr/certified, όπου πρέπει να πατήσετε «Διασύνδεση με TAXIS net»

Από εκεί και πέρα ακολουθείτε τα βήματα που ορίζονται ένα-ένα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, σχετικά με την διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στην γραμμή 210.3608149 (τμήμα ISBN – Εθνική Βιβλιοθήκη).

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση κι αν χρειάζεστε καθοδήγηση στο να βάλετε παραγγελία μην διστάσετε να μας καλέσετε (210.2804977).

Η υπηρεσία προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη λόγω αλλαγών της Εθνικής Βιβλιοθήκης.


Για την απόκτηση του ISBN θα χρειαστεί να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

• Θα μπείτε στην ιστοσελίδα https://isbn.nlg.gr
• Πατάτε «Εγγραφή Πιστοποιημένου Χρήστη» και οδηγείστε στην ιστοσελίδα https://register.nlg.gr
• Πατάτε «Πιστοποιημένος Χρήστης → Εγγραφή → Είμαι νέος χρήστης» και οδηγείστε στην ιστοσελίδα https://register.nlg.gr/certified, όπου πρέπει να πατήσετε «Διασύνδεση με TAXIS net»

Από εκεί και πέρα ακολουθείτε τα βήματα που ορίζονται ένα-ένα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, σχετικά με την διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στην γραμμή 210.3608149 (τμήμα ISBN – Εθνική Βιβλιοθήκη).

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση κι αν χρειάζεστε καθοδήγηση στο να βάλετε παραγγελία μην διστάσετε να μας καλέσετε (210.2804977).

Η υπηρεσία προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη λόγω αλλαγών της Εθνικής Βιβλιοθήκης.


Για την απόκτηση του ISBN θα χρειαστεί να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

• Θα μπείτε στην ιστοσελίδα https://isbn.nlg.gr
• Πατάτε «Εγγραφή Πιστοποιημένου Χρήστη» και οδηγείστε στην ιστοσελίδα https://register.nlg.gr
• Πατάτε «Πιστοποιημένος Χρήστης → Εγγραφή → Είμαι νέος χρήστης» και οδηγείστε στην ιστοσελίδα https://register.nlg.gr/certified, όπου πρέπει να πατήσετε «Διασύνδεση με TAXIS net»

Από εκεί και πέρα ακολουθείτε τα βήματα που ορίζονται ένα-ένα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, σχετικά με την διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στην γραμμή 210.3608149 (τμήμα ISBN – Εθνική Βιβλιοθήκη).

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση κι αν χρειάζεστε καθοδήγηση στο να βάλετε παραγγελία μην διστάσετε να μας καλέσετε (210.2804977).

ISBN για την έκδοση βιβλίου

Κάθε βιβλίο που διατίθεται προς πώληση έχει έναν μοναδικό αριθμό που λέγεται ISBN. Θα χρειαστείτε αριθμό ISBN μόνο αν σκοπεύετε να πουλήσετε το έντυπο βιβλίο σας ή αν σκοπεύετε να διανείμετε το ηλεκτρονικό σας βιβλίο έστω και δωρεάν.

Διάρκεια παράδοσης υπηρεσίας: 3-5 ημέρες.

loading...
αυτοέκδοση βιβλίου
αυτοέκδοση bookoo
ΘΕ αυτοέκδοση βιβλίου

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα